Model: K/H/H3/G-series

Động cơ: Dầu diesel/ Xăng, Gas

Thông số biến môTùy chọn

Tải trọng nâng: Tùy chọn