Model: QF25/50F – A1/B1/C1

Góc nâng, hạ: 45⁰/25⁰

Tải trọng nâng: 2.500 – 5.000 Kg

Thích hợp xe nâng: 1 – 7 tấn

Chiều cao nâng: 2 m ~ 6 m