Model: KG13/35 

Đường kính: 300-1830mm

Tải trọng nâng: 1000 – 1500Kg

Thích hợp xe nâng: 2 – 3.5 tấn

Chiều cao nâng: 2 m ~ 6 m