Model: RT18/20ST – A1/B1

Kích thước hàng: 435 – 2420 mm

Tải trọng nâng: 1.800 – 2.700 Kg

Thích hợp xe nâng: 1 – 4.5 tấn

Chiều cao nâng: 2 m ~ 6 m